Peter Vincent Kempenaars


Geachte IMC-leden,

Het droeve bericht bereikte ons, dat ons lid de heer Peter Vincent Kempenaars op dinsdag 10 oktober is overleden.

De uitvaart heeft plaatsgevonden op zaterdag 14 oktober, waarbij hij door zijn/onze maten werd begeleid.

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het bestuur van de Identiteitsgroep Marinier Commando.Commentaren: 0