Theo Gaal

Geachte marinier commando,

Het is ons een droeve plicht u te moeten berichten dat onze collega marinier commando dhr. Theo J. Gaal op 20 mei 2020 is overleden. Dat hij moge rusten in vrede.

De uitvaartdienst heeft 28 mei j.l. plaatsgevonden en kan nog 4 weken teruggekeken worden op: https://app.memoriam.tv/01E8VZBTF9A2GX77HK8TVETXKB

 

Het Bestuur IMCCommentaren: 0