Christ van Dinteren
Het droeve bericht bereikte ons dat dhr. Lt. Kolonel  der Mariniers Christ van Dinteren is overleden.

Christ heeft tijdens onze ALV, in sept. ´21, uitleg gegeven over hoe het Mariniers Opleidingscentrum  in de Van Ghent Kazerne heden ten dage functioneert en hoe de diverse opleidingen waar hij de eindverantwoordelijkheid voor droeg, gestalte hebben gekregen.
Christ heeft op veel te jonge leeftijd afscheid moeten nemen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en andere naasten veel sterkte toe met het dragen van dit grote verlies.

Het Bestuur Identiteitsgroep Marinier Commando


Commentaren: 1
  • #1

    Wilma broeders berkhof (zaterdag, 18 juni 2022 17:25)

    Rust zacht lieve neef