REINIER BROMAN ERELID IDENTITEITSGROEP MARINIER COMMANDOREINIER BROMAN ERELID IDENTITEITSGROEP MARINIER COMMANDO

Eindelijk mocht het weer, het bestuur van de IMC reageerde direct door een bestuurs-etentje te plannen, om op gepaste wijze afscheid te nemen van onze penningmeester, Reinier Broman, die vanaf de oprichting in 2015 een belangrijke positie in het bestuur bezette.
Nauwgezet en op uitstekende wijze heeft hij zich van deze zware taak gekweten.
Hiervoor is hij door het bestuur bij monde van onze voorzitter benoemd tot Erelid van de Identiteitsgroep Marinier Commando.

Reinier had ook een verrassing voor ons, een kleinere perfect uitgevoerde replica van het Commando Memorial wat in Spean Bridge in Schotland staat. Het zal bij onze Reünie/ALV aanwezig zijn.
Tevens dankte de voorzitter onze echtgenotes, die niet op de voorgrond treden, maar veel werk verzetten om ons te ondersteunen. Hartelijk dank voor deze ongeziene werkzaamheden.
Het bestuur IMCCommentaren: 0