Vaarwel KoppelaarAdrie Brands

Na het eerder plaatsen van foto's tijdens de reguliere commando opleiding, heb ik er nog een gevonden van de pré-commando opleiding. ( Doorn) Zelf sta ik precies in het midden.. Willem Lodder, kijkende op de foto, rechts van mij. Links achter mij Van Lierop. Uiters links, Frans Sanders. Rechts onder Jos Slotema., Faasen (R.i.p) Heijer, Durant, Geldrop. Van Biert ( R.i.p) is net niet zichtbaar. Genoemde personen hebben allen de Groene baret gehaald.