Commando opleiding 1960-1961

V&I Biak en Manokwari

De informatie is ter beschikking gesteld door oud marinier  Carol Magermans die ook heeft gediend in Nederlands Nieuw Guinea.

Dit alles in mijn beleving is geweest en het datgene is van wat ik mij ervan herinner en nog weet. Tenslotte is alles alweer meer dan 55 jaar geleden.

Artikelen en foto's van Het Parool ( 3 kranten ) van dinsdag 7-8 -en 9 februari 1961.
Van de commando opleiding waar onder ook mariniers.


Volgens mijn info en hetgeen men mij verteld (overlevering) heeft en zelf heb meegemaakt hieronder wat meer gegevens: (Carol Magermans)

 

Daar in de 2e helft van 1960 er een grote reorganisatie en relocatie van het Korps Mariniers in Nieuw Guinea werd doorgevoerd,  en daarbij het op Biak gelegerde kleine detachement ( peloton?) commando's van het KCT werden teruggeroepen naar Nederland diende er bij het Korps Mariniers een aantal zelfde type eenheden te worden geformeerd. n.l de Verkennings - en Inlichtingen pelotons V&I.

 

De marinierskazernes te Sorong, Fak Fak ,Kaimana en Merauke werden over gedragen aan de Koninklijke Landmacht.
Het Korps Mariniers werd omgevormd tot zgn.  snelle reactie eenheden en werden geformeerd tot Infanterie Compagnies n.l.  41e te Manokwari, 42e te Biak en 43e minus te Hollandia teneinde overal in Ned.Nieuw Guinea snel inzetbaar te zijn.

Tot taken van de te vormen V&I pelotons behoorde het verzamelen van inlichtingen en verkenningen waarna evt. de opdracht kwam om versterkingen te sturen.

 

In Nederland werd (volgens mijn info ) in 1960 voor het eerst begonnen met een aantal miliciens de commando opleiding te laten volgen.

Beroeps mariniers wellicht eerder  maar dat weet ik niet.
Het dragen van de groene baret,  na het behalen te Roosendaal werd in mijn opleidingstijd 1960 begin 1961 niet toegestaan.
Ik herinner mij nog Reint Savenije (R.I.P.)  1960/4 met wie ik een aantal keren per trein naar huis reisde dat hij na het instappen van de trein zijn groene baret uit zijn Battle Dress tevoorschijn haalde en toen pas op durfde te zetten.
Ook ons kader, en op de kazerne te Doorn liep niemand met een groene baret.

Later kwam er een blauwe baret met groen omrande bloedvlek , maar ook die heb ik zelden of nooit zien dragen.

In de te Manokwari gelegen Marinierskazerne , de opleidingskazerne voor het Jungle Trainings Commando, werden de mariniers na aankomst uit Nederland nog 4 maanden opgeleid en daarna verdeeld over de diverse Compagnies en V&I pelotons. Mortier, Mitrailleur ,Stoot, TLV en KVM kregen een vervolgopleiding op Biak.

 

Op Nieuw Guinea werden er twee V&I pelotons geformeerd,: 1 te Biak en 1 te Manokwari..
Naar gelang de uitzending en behoefte werden er diverse specialiteiten aan het V&I pel toegevoegd.
Bij toerbeurt werden Ziekenpa's, VBDers,Stoot etc. er aan toegevoegd.


De volgende mariniers hebben de commando opleiding gevolgd:

online 17-05-2016

Willem van Belzen    CDO 1961 V&I - Biak

Aad Bosman                 CDO 1961 V&I - Biak

G.W.B.Bruis                   CDO 1961 V&I - Biak

I.Buchmeijer                 CDO 1961 V&I - Biak - R.I.P.

W.Elgers                          CDO 1961  V&I - Biak en Manokwari

Theo Gaal                       CDO 1961 V&I - Biak

H.J.Habraken               CDO 1961 V&I - Manokwari

Piet Hagenaars           CDO 1961 V&I - Manokwari

R.W.F.Heidenreich    CDO  1961 V&I - Manokwari

Albert Koolhaas         CDO 1961 V&I - Biak

Jaap Kuyl                        CDO 1961 V&I - Biak - R.I.P.

M.Mevis                          CDO 1961 V&I - Manokwari

J.vander Niet                CDO 1961 V&I - Manokwari

Ltnt.Ringenaldus       CDO 1960 V&I - Biak - R.I.P.

Kapt.H.C.de Roode   CDO  1960 V&I - Biak

Reint Savenije              CDO 1960 V&I - Biak - R.I.P.

Siep Stapert                  CDO 1961 V&I - Biak enManokwari - R.I.P.

J.W.Thissen                    CDO 1961 V&I - Manokwari - R.I.P.

F.Tiemes                          CDO 1961 V&I - Manokwari

Cees Valentijn             CDO 1961 V&I - Biak - R.I.P.

Richard de Wilde      CDO 1961   V&I - Manokwari

J.Woortman                 CDO 1960 V&I -   Manokwari

J. Mac Mootry             CDO 1960 V&I -  Manokwari


 CDO ? niet kunnen verifiëren

Toon Koks                    CDO ? 1960 V&I - Biak R.I.P. (KPLMarns)

Peter Mannie             CDO ? 1961 V&I - Manokwari (gesneuveld) - R.I.P.

H.Voets                          CDO ? 1961? V&I - Manokwari

Frits Vogt                      CDO 1960? V&I - Manokwari - R.I.P.

Dirk Paardekooper (dinsdag, 16 augustus 2016 12:51)

Dit zijn de namen van de marinier/commando opleiding in 1961 juni t/m aug. gevolgd in Roosendaal: Bruins, Verboom, Boon (RIP), Kuyl (RIP), Koolhaas, de Waal, Voets, Paardekooper. Hierna zijn wij allen uitgezonden naar Nieuw Guinea en verdeeld over de V&I pel. Biak en Manokwari

Groeten, Dirk Paardekooper


Klik op afbeelding = Vergroten

Met dank aan Carol Magermans & Richard de Wilde (kranten knipsels)Met betrekking tot de strijd in Nieuw - Guinea zijn in totaal 29 militairen van de krijgsmacht en 1 burger onderscheiden met een Koninklijke Militaire dapperheidsonderscheiding.

Aan de mariniers werden 19 onderscheidingen uitgereikt 1 Bronzen Leeuw, 13 Bronzen Kruisen en 5 Kruisen van Verdienste.


Commentaren: 11
 • #11

  Ton de Zwart (zaterdag, 07 januari 2023 20:22)

  Voorjaar 1959 VBHKAZ. We stonden met onze opl.klas 68 op baksgewijs en ik zag ergens bij de ander baksgewijs houdende eenheden twee man die een groene baret droegen. Hun namen weet ik niet meer precies, maar één heette met zijn voornaam Anne. Zal wel een Fries geweest zijn. Het was vrij sensationeel. Het heeft maar héél kort geduurd, voor het dragen van de groene baret verboden werd. Dat verbod werd onderbouwd vanwege de “eenheid van tenue”. Maar later hoorde ik dat het kwam door een bestaand ministerieel voorschrift. De gr. baret mag alleen gedragen worden door actief dienende KCT ers. Dus ook kapt Kayser heeft hem weer in de kast moeten leggen.

 • #10

  Rob Elderhorst (zaterdag, 19 november 2022 07:57)

  Oud marinier ; opkomst 4-1-1961 behaalde ook de groene baret in Roosendaal.

 • #9

  Antoon Roet (vrijdag, 29 juli 2022 15:53)

  Vanaf Juli tot half December1961 was ik samen met Ruth Koelewijn en Jan Saleming bij het V&I Biak geplaatst. Buchmeier, Bruins, Bosman, Koolhaas, Kuyl, Savenije, Paardekooper, lntn . Ringenaldus, kpl. Stapert,
  e.a. samen veel patrouilles gedaan. Daarna overgeplaatst naar Verpel 421
  ook vanuit Biak opererend.

 • #8

  d.a. paardekooper marn. 57333 (woensdag, 05 januari 2022 14:14)

  Ik zat bij de groep van de commando opleiding in de zomer van 61. Ik ben ruim 2 weken later naar Nieuw Guinea gegaan. Ik moest eerst nog voor de krijgsraad in Den Haag verschijnen i.v.m. een verkeers overtreding.Ik kreeg f.10= boete. Daarna ben ik geplaatst bij het V&I Biak.

  Kapitein de rode is eind 2021 overleden

 • #7

  Cees Langelaar (zaterdag, 27 november 2021 16:00)

  In mijn opleiding in Doorn van lichting 59/3 was er veel commotie toen luitenant Keyser verscheen met een groen baret. Ik denk dat hij de eerste Commando/Marinier was. De commandant Kolonel Honig vond dit niet leuk maar Luitenant Keyser liep met een groene baret en bleef, voor zover ik weet, er mee lopen.

 • #6

  Corné Verboom (donderdag, 25 februari 2021 00:46)

  In de lijst ontbreekt Cor Verboom (overleden 08-01-1981), marnr. 116925 (opkomst 03-01-1961), best man bij marinier/commando-opleiding Rosendaal, geplaatst bij 41 Inco Manokwari.
  Zie ook commentaar Dirk Paardekooper.

 • #5

  Danny Buchmeijer (vrijdag, 18 december 2020 03:55)

  Ik ben de zoon van John Buchmeijer uit brunssum en heeft met u de opleiding gevolgd en voltooid.
  Ik weet dat hij bij de v&i heeft gediend op biak
  60/62 heeft u.met hem gediend.
  Gr
  Danny Buchmeijer

 • #4

  Henk Blom (zaterdag, 09 november 2019 19:22)

  Hallo Nick,
  Nee, die ken ik niet.

 • #3

  Henk Blom (donderdag, 03 oktober 2019 21:06)

  Ik was ook in NG, bij het V&I peloton. In Biak.Verbindingsdienst. Onder Lt. De Roode. Tijdens een actie in de omgeving van Kaimana, kregen ik een radio bericht, dat ik moest decoderen. Het was de mededeling dat De Roode was gepromoveerd tot Kapitein.
  Ik herinner me Paardekoper, Boon, Valentijn, Koolhaas. Ringenaldus.

 • #2

  Nick sloot (zaterdag, 20 april 2019 20:19)

  Kent u toevallig ook ene Antonius Adrianus smit. Die heeft in die periode ook de commando opleiding gevolgd. Hij was afkomstig uit amsterdam. Met vriendelijk groet Nick Sloot.

 • #1

  Ton de Zwart (zondag, 14 oktober 2018 12:35)

  Cdo opleiding april 1961. Gediend in NNG bij 22 Inco te Kaimana.