Amerikaanse Legion of Honor Award

Geachte marinier commando,

Het is mij een groot genoegen u te kunnen mededelen dat op vrijdag 3 mei j.l. onze voorzitter dhr. Marcel Koopmans voor zijn vele verdiensten is beloond met de prestigieuze Amerikaanse Legion of Honor Award.

 

Deze is uitgereikt door de Burgemeester van Woerden, dhr. Victor Molkenboer namens The Chapel of Four Chaplains from the United States of America.

Secr. IMC

Mark J. Vereijken