Een voorwoord van onze voorzitter Marcel Koopmans

 

Collega’s Identiteitsgroep Marinier Commando.

 

Het begon zoals elk jaar, met de ALV/Reünie op 18 jan. ‘20 in Langbroek.

 

Kort daarop begon het corona tijdperk, “Een FAL lengte plus een crusader afstand” werd de nieuwe regel.

 

Het werd stil. We zijn tenslotte, zo goed als eenieder een “risicogroep”.

 

Enkele van onze leden hebben strijd geleverd met dat virus.

 

Jammer, maar niet meer dan een detail, is het cancelen van 75 jaar Vrij Nederland, dus ook Wageningen. Dit jaar juist met 64 deelnemers in de planning, goed voor een “exercitie hoogstandje” voor de eretribune, helaas geen uitvoering.

 

Jammer, maar belangrijker is uw gezondheid.

 

Het gaat u allen goed, we zien elkaar hopelijk op het volgende nog in voorbereiding zijnde evenement, zie verder in deze Nieuwsbrief.  

 

De ALV vond dus plaats op 18 jan., waarbij de voorzitter 81 leden mocht verwelkomen.

 

Gezien het feit dat en de secretaris en de penningmeester, vanwege ziekte en een sterfgeval, niet aanwezig waren, stond hij er met commissielid Ton Prins alleen voor om de vergadering te leiden. Het bleek dat dit hem toch goed afging. De penningmeester kon zich op een later tijdstip alsnog melden.

 

Bij bestuursbesluit van 22 november 2019 is Rinus Isken benoemd tot Erelid van onze IMC en werd hem op deze vergadering door de voorzitter de

 

Oorkonde uitgereikt, Dit werd met een groot applaus door de aanwezigen ondersteund.

 

Voorts zijn een 2-tal leden herdacht die het afgelopen jaar aan ons zijn ontvallen:

 

-         Jaap Huls op 46-jarige leeftijd op 6 september 2018 

 

-         Maurice Verbraak op 54-jarige leeftijd op 10 mei 2019.

 

Van de Bestuurstafel

 

1.     Een nieuwe Wilsbeschikking is wederom beschikbaar en evt. op te vragen bij de secretaris.

 

 

 

2.     Het dragen van de groene baret tijdens het lustrum defilé is nog een punt van discussie.

 

   

 

3.     Door het gemis van sponsoren voor de IMC is het voorstel om met ingang van dit jaar 2020 een contributie van 10 euro te vragen, teneinde kastekort te voorkomen. Het voorstel wordt met 78 leden voor en 3 stemmen tegen aangenomen.

 

 

 

4.     Aandacht wordt gevraagd voor de aanvullingen binnen het bestuur, voor zowel secretaris, penningmeester, beheerder website en activiteiten-commissie. Aan het eind van de vergadering hebben zich 2 leden alsnog aangemeld voor een paar functies.

 

De ALV/ Reünie 2021 wordt gehouden op 23 januari.

 

 

Bestuurs-overleg

 

Op 12 febr.2020 was een bestuurs-overleg te Cothen bij de secretaris.

 

Hierbij was naast het volledige bestuur, ook Rem Jonker uitgenodigd als kandidaat- bestuurslid. Rob Thiele, die helaas niet op de hoogte was van de vergadering, was de 2e kandidaat.

 

Met een goed gevoel wordt er teruggekeken op de ALV.

 

De geplande activiteiten worden nog eens uitvoerig doorgenomen en wie voor het een en ander verantwoordelijk was wat betreft aanmelding, organisatie etc.

 

Van de Wilsbeschikkingen zijn er op dit moment 15 binnen, dus uw aandacht voor een eventuele aanmelding, om die alsnog bij de secretaris Mark in te leveren.

 

Ton Prins heeft al eerder afscheid willen nemen van het bestuur en nu is dat dan toch echt aan de orde. Hij blijft wel beschikbaar voor het organiseren van activiteiten, zoals de Schotlandtrip.

 

Op 30 juni 2020 heeft er wederom een bestuurs-overleg plaatsgevonden waarbij dus naast het voltallige bestuur ook de kandidaat-bestuursleden Rem Jonker en Rob Thiele aanwezig waren.

 

Rob zal zich als nieuwe webmaster bezighouden met de website in overleg met Jaap de Bruin de webmaster van het COM.

 

Rem is beoogd kandidaat penningmeester als opvolger voor Rein Broman.

 

 

Een en ander zal op de eerstvolgende ALV aan de leden ter stemming worden voorgedragen.

 

Kleding is een punt van aandacht gezien de problemen met de maatafwijkingen van onze polo’s en jacks. Mark en Marcel nemen dit op zich.

 

Penningmeester Rein vraagt aandacht voor de financiën en laat weten dat nog niet alle leden de contributie hebben overgemaakt, dus leden graag nog even aandacht hiervoor. Mocht het aan uw aandacht zijn ontsnapt, de 10 euro ziet hij graag alsnog van u tegemoet. Rekening NL94 INGB 0007 0514 89 t.n.v. Contact Oud Mariniers onder vermelding van Contributie IMC 2020.

 

Alle activiteiten zijn helaas tot op heden gecanceld en de Korpsverjaardag op 12 december a.s. zal geen doorgang vinden.

 

Hoogtepunten

 

Onze Voorzitter Marcel Koopmans werd op 3 mei ‘19 uitgenodigd om naar een bijeenkomst in zijn woonplaats te komen en is daar geheel onverwacht onderscheiden met de prestigieuze “LEGION  of HONOR AWARD “, uitgereikt door de burgemeester namens The Chapel of Four Chaplains from the United States of America, in aanwezigheid van zijn familie, en vele genodigden, waarbij vertegenwoordigers van Defensie.

 

De vele verdiensten die Marcel zowel tijdens zijn diensttijd als daarna heeft verricht, hebben er voor gezorgd dat hij voor deze onderscheiding is voorgedragen. Zijn bijdrage en inzet voor vrede en veiligheid in Conflictgebieden en de humanitaire acties in Irak en Cambodja, erewacht bij diverse ceremoniële uitvoeringen, zoals bij oorlogsmonumenten, drijvende kracht voor concerten en uitvaarten en medeoprichter van de IMC verdienen onze steun en waardering. Een FELICITATIE aan Marcel is dus zeker op zijn plaats.

 

Evenementen

 

BBQ

 

En zoals in het verhaal van de voorzitter al werd aangegeven denkt het bestuur een BBQ te organiseren medio september/oktober om de saamhorigheid onder elkaar wat te ondersteunen, waarbij wij ook denken om hierbij de partners uit te nodigen, dit midden op de dag te laten plaats vinden en ook hopelijk midden in het land.

Uiteraard wordt u hierover tijdig geïnformeerd over hoe en wat en zal er een verzoek tot aanmelding deelname plaatsvinden met de vermelding van de eigen bijdrage.

 

Lief en leed

 

Theo Gaal marinier 2 zm 1960-62, Nieuw-Guinea veteraan V&I peloton is op

 

79-jarige leeftijd overleden op 20 mei in Venlo. Op gepaste wijze(corona), volgens wens van de familie, is hier aandacht aan besteed.

 

Voorts wordt er aandacht gevraagd voor andere Lief en Leed-zaken, vooral in deze Corona tijd zou het best zo kunnen zijn dat er leden zijn die wat aandacht kunnen gebruiken, dan kunt u dit doorgeven aan Rinus of uiteraard aan de secretaris.

 

 

 

 

 

 

 

 


Download
Mariniers nieuwsbrief 1.docx
Microsoft Word document 59.9 KB