Reunie  / ALV Marinier Commando 2020

Geachte marinier commando,
Het Bestuur van de Identiteitsgroep Marinier Commando nodigt u uit voor onze Reünie/ALV op zaterdag 18 januari 2020.

 

De locatie is DORPSHUIS DE TOEKOMST, PRINSENPLEIN 3, 3947 PG LANGBROEK.

PROGRAMMA 18 JANUARI 2020:
13.00 uur Zaal open
13.30 uur Welkom en Opening door de voorzitter Marcel Koopmans
Verslag secretaris Mark Vereijken
“ penningmeester Rein Broman
“ communicatie Mark Vereijken
“ Public Relations Ton Prins

 

Behandeling actuele zaken
Wat verder ter tafel komt/ gelegenheid tot vragen stellen

 

14.30 uur Welkom gasten
14.35 uur Uitbrengen van een toost op de IMC en het Vfonds
16.00 uur Aanvang buffet
17.30 uur Afsluiting Reünie

De kosten voor deelname zijn € 15,00,- p/p, voor 15 januari 2020 te voldoen op rek.nr.: NL94 INGB 0007051489 t.n.v. Contact Oud Mariniers onder vermelding van Reünie / ALV 2020, dan bent u tevens aangemeld voor deze dag..

Deze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds.
Met groene mariniersgroet,
Bestuur IMC


Dringende oproep!

 

Per januari 2020 lopen de zittingtermijnen van o.a. onze penningmeester en evenementen/PR coÖrdinator af. Zij hebben aangegeven te stoppen en zijn dus niet herkiesbaar.

 

Wij hebben jouw hulp nodig !

 

Heb je zelf interesse in of belangstelling voor deze vrijkomende functies, of een andere, neem dan contact op met het Bestuur.

 

Weet je iemand waarvan je denkt dat één van deze functies op zijn lijf geschreven is en zich hiervoor wil inzetten, Laat hem dan contact opnemen met het Bestuur.

 

We hopen met jouw hulp dat er zich gegadigden zullen melden die we op de reünie/ALV 2020 als bestuurslid kunnen benoemen.

 

Bij belangstelling en interesse kan het bestuur je vragen beantwoorden.

 

 

 

Het Bestuur Identiteitsgroep Marinier Commando