Dit project is tijdelijk stop gezet, dit bericht komt van MAC als er nieuwe informatie is zullen wij dit op de sociale media bekend maken.

 

"Mariniers sinds 1665" Johan Mac Mootry


Manuscript, titel  "Mariniers sinds 1665"

 

L.S.,

 

Ik ben Johan Mac Mootry, geboren 05 - 08 - 1935. Gepensioneerd Adjudant Onderofficier der Mariniers. In 1984 werd hem de gouden medaille toegekend voor  langdurige trouwe dienst.

 

Ik heb gediend conform de wapenspreuk van het Korps Mariniers, QPO, Qua Patet Orbis, zo wijd de wereld strekt. Ik werd onder ander opgeleidt tot gevechtsinlichtingen onderofficier, alles wat in het manuscript staat zijn ware gebeurtenissen uit de diverse actie gebieden, uniek en nog nooit gepubliceerd. 400 pagina's. Plus minus 200 actie foto's waarvan velen in kleur uit de diverse operatie gebieden. Zowel tekst, foto's en illustraties zijn nog nooit gepubliceerd.

 

Het doel om het manuscript uit te geven is geen financieel gewin, maar als hommage aan alle Mariniers, aan hen die het Korps Mariniers hebben "uitgebouwd" tot wat het was en is.

 

Een eventuele subsidie is terug te verdienen door verkoop van het product. In verband met de toestand van mijn echtgenote krijgen wij nog steeds tientallen kaarten van belangstellenden, die belangstellenden, de meesten oud Mariniers, zijn ook allemaal geïnteresseerd. Bij voorinschrijving via Facebook, You Tube, Twitter, Instagram en het Mariniers forum, zullen ook zij positief reageren.

 

De bedoeling is om  vijf "steunpunten" in te richten, die "aan de weg timmeren" via  Facebook, You Tube, Twitter, Instagram en het Mariniers forum en als contactpunt voor eventuele vragen en als verzamelpunt van binnenkomende inschrijvingen.

 

Bij 1500 inschrijvingen zijn de kosten binnen om het boek uit te geven. Het wordt FULL COLOR, prijs per exemplaar 55 Euro. Veel foto's werden gemaakt met een "AGFA CLACK"  camera in vochtige oerwouden QPO, de kwaliteit laat dus te wensen over, dat is de reden van de prijsopdrijving.

..... Wanneer de 1500 inschrijvingen niet wordt gehaald, zijn de productiekosten niet gehaald en gaat  uitgave niet door.

 

De vijf "steunpunten" zijn er al, maar uiteraard heb ik geen voorkeuren, hoe meer "steunpunten" hoe meer kans om die 1500 inschrijvingen te halen. De "steunpunten" zal ik uiteraard van elk gewenste informatie voorzien.

 

J. Mac Mootry heeft al eerder een boek gepubliceerd; "In dienst bij het Korps Mariniers" met als subtitel "U heeft niet te verzoeken doch te gebieden"  280 pagina's, het was snel uitverkocht. Zie GOOGLE.  

 

Door het ontbreken van een financiële basis en assistentie in welke vorm dan ook van officiële instanties zijn wij tot bovenstaand concept gekomen.

 

Want niet geschoten is natuurlijk altijd mis.

 

Deelnemers als "steunpunten" dienen er echter rekening mede te houden dat e.e.a. veel werk met zich mee brengt, zoals het beantwoorden van eventuele vragen en het inzamelen van binnenkomende inschrijvingen en dat daar geen financiële compensaties tegenover staan. Immers er is geen financiële basis. Het doel is en blijft het verkrijgen van de productie kosten en uitgeven van "Mariniers sinds 1665"

 

Zoals hierboven reeds vermeldt het kost tijd en arbeid, wanneer men zegt daar doe ik niet aan mee ..... dan is dat begrijpelijk maar laat het ons dan ASAP weten.

 

 
Dit boek werd geschreven door een Marinier die met leedwezen de teloorgang heeft moeten ervaren van hiërarchie, discipline, egards en  tradities en daarmede onze trots en bereidheid om  met geringe middelen te worden ingezet. Inderdaad niets was voor Mariniers onmogelijk, bij de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers wordt altijd beweerd; "het onmogelijke doen wij direct voor U. Op wonderen, moet U even wachten." Dat was zeker bij de Mariniers geen loze kreet. Door invloeden van buitenaf zijn Mariniers alles wat hen homogeen maakte, zoals nationale trots, hun esprit de corps, hiërarchie, discipline, egards en tradities, helaas kwijt geraakt. Thans wordt beweerd Mariniers zijn vandaag de dag beter uitgerust dan ooit tevoren,  zij zijn bewapend met pistool en geweer. Dat is allemaal prachtig, zolang men maar nooit vergeet, dat het beste wapen nog steeds de man zelf is. Doch eens Marinier, altijd Marinier, het feit dat wij Mariniers zijn hebben wij behouden! Want de mindset dat een Marinier eigen is, hebben wij in ons wezen gegrift, dat raken wij nooit meer kwijt. Wij zijn nog steeds Mariniers sinds 10 december 1665.

 


Commentaren: 8
 • #8

  Frank Harders (dinsdag, 17 december 2019 19:35)

  Graag zou ik ook een exemplaar willen bestellen!

 • #7

  Jelle Adriaansen (woensdag, 27 november 2019 07:59)

  Uiteraard wil ik een exemplaar bestellen

 • #6

  John Jeeninga (zaterdag, 23 november 2019 18:18)

  Dit lijkt me wederom een boek zoals Mac het alleen kan verwoorden . Natuurlijk doe ik hieraan mee. QPO

 • #5

  Henk van Praag (zaterdag, 23 november 2019 16:38)

  Waar kan ik me opgeven voor de voorinschrijving van het boek?

 • #4

  Eric ig (zaterdag, 23 november 2019 15:33)

  1x boek

 • #3

  H.D. Zijlstra (zaterdag, 23 november 2019 13:51)

  Johan Mac Mootry (Mac voor ons) een geweldig fijne collega waarmee ik heb mogen dienen.

 • #2

  Mark Knoop (zaterdag, 23 november 2019 12:09)

  Waar moet ik me opgeven om in bezit te komen van dit boek?

 • #1

  John Bruininga (zaterdag, 23 november 2019 11:55)

  HANNES Macmootry
  loyaal naar boven maar vooral naar beneden... hoe ik dat weet.... Mijn Baksmaatgeweest en nu mijn Sobat... QPO Mac..!!!