Ik heb mij terug getrokken als bestuurslid van het IMC, Waarom deze beslissing


01-06-2019

Ik heb 7 maanden geleden het bestuur IMC een bericht gestuurd via mail met mijn uitleg waarvoor ik het bestuur IMC zou verlaten en tevens mijn lidmaatschap IMC heb op gezegd.

heb nooit inhoudelijk een reactie gekregen van het bestuur IMC.

heb wel veel vragen gehad van leden IMC waarom ik ben uitgestapt, ik wil bij deze toch na een lange tijd wat meer duidelijkheid over geven, dus zal ik mijn uitleg die ik heb verstuurd aan het bestuur IMC (mail) hier plaatsen zo dat de leden van het IMC op de hoogte is van mijn situatie.

Rinus Isken


Ik heb er eens goed over nagedacht over de situatie van het COM NL en het IMC, ik voel mij verraden als lid en bestuurslid van het IMC door het hoofdbestuur van het COM.

Wij als IMC zijn onderdeel van het COM NL het hoofd bestuur van het COM komt dan ook onbetrouwbaar over, men heeft zich niet aan de afspraken gehouden.
Zoals ik al had vermeld heb ik mijn lidmaatschap van het COM opgezegd, en om dat het IMC veel activiteiten onder de vlag van het COM uitvoert kan ik mij daar niet mee verenigingen, bij voorbeeld op 19 januari komen er ook bestuursleden van het COM op de reünie, ik ga niet samen een feestje vieren met personen die volgens mij onbetrouwbaar zijn en zich niet aan de afspraken houden.
Dus heb ik besloten om te stoppen als lid en bestuurslid van het IMC met ingang van het versturen van deze mail.

Rinus Isken.

2017 hebben wij een gesprek gehad met de voorzitter Sjaak Severs over de Koepel en het toe treden van de Stichting QUA PATET ORBIS SEMPER FIDELIS FONDS (Dick Dooms) Wij als IMC waren van mening dat DD nooit toegang zou moeten krijgen tot de Koepel, omdat DD een aantal collega’s en het COM via de sociale media op een schandalige manier onderuit heeft gehaald, ook de VZ COM was het hier mee eens en zijn woorden waren DD in de Koepel dan het COM eruit.

Gespreksnotitie VZ COM Sjaak Severs Bestuur IMC 30 oktober 2017
Sjaak heeft deze ook duidelijk gemaakt dat (dhr.) Dooms niet betrokken gaat worden bij/in de koepel, zodat Eric Wuite ook niet hoeft te bemiddelen, zeker ook gezien de houding die Dooms aanneemt.

Citaat brief van het COM aan een bestuurslid van DD

Door publicatie van het schrijven van het hoofdbestuur met daarin het voornemen om..... wordt een vorm van stemmingmakerij gecreëerd die wij niet zien in het kader van “verbondenheid”.
Verder. COM DB en de afdeling Zeeland en zelfs het Sociaal Fonds van het COM kennen al 7 jaar strubbelingen met Dooms. Ben in 2009 voor het eerst lid geworden van het COM, en het daarop mijzelf afgemeld als lid. In dat betreffende jaar heb ik mij niet met bestuurlijke zaken bezig gehouden! In 2012 opnieuw mijn lidmaatschap van Zeeland hervat. Het komt er op neer dat het COM zijn visie moet adapteren en uitvoeren. Dit is ook een aanname die niet op feiten berust.
In gesprekken daarover, die al meerdere malen met hem gevoerd zijn, geeft hij blijk van geen begrip te hebben voor het beleid van het COM niet bereid te zijn tot compromissen ondanks afspraken daarover.
Steeds zoekt hij de sociale media op om zijn ongenoegen te uiten en voor zijn standpunten toch draagvlak te vinden. Steeds op een niet positieve manier. Dit laatste met name getuigt niet echt van verbondenheid.

2018

Woensdag 28 februari 2018

Gesprek Dick Dooms met Ten Hove CDT VGKAZ
Na afscheid te hebben genomen van de generaal en de adjudant, zijn we doorgelopen richting de kajuit van de commandant om daar een gesprek te hebben met overste Jan ten Hove, over de aansluiting van onze Mariniers Ziekenboeg bij het overkoepelend orgaan dat een aantal oud-mariniers verenigingen en stichtingen bundelt in een koepel.

VZ Sjaak Severs Jan tot Mei heeft geen actie ondernomen t.a.v. de Koepel en het COM wat betreft de afspraken met het bestuur IMC.

Medio mei 2018 Piet Kruithof lost Sjaak als voorzitter COM af, maar legt het besluit van Sjaak en bestuur COM ter zijde en gaat samenwerken met DD en de Koepel zie Brief 2 Jan 2019.
Wij als IMC bestuur hebben daar vragen over gesteld aan het bestuur COM

Brief 2 Jan 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van het
Contact Oud- en actief dienende Mariniers (COM)
De secretaris,
C.J.W. (Kees) Wit
Er zitten 15 mariniers-gerelateerde verenigingen en stichtingen aan tafel. Wij als COM hebben niet op voorhand ingestemd met het toetreden van de Mariniers Ziekenboeg Stichting Qua Patet Orbis Semper Fidelis Fonds, maar de vergadering heeft in meerderheid besloten tot toetreding met als voorwaarden een goed gesprek vooraf met een uitleg van de regels aan deze ziekenboeg en een toelating van 12 maanden.
Na het gesprek, dat 3 leden van de vergadering gevoerd hebben met de vertegenwoordigers van deze ziekenboeg, bleek dat er met deze stichting een begeleidend traject gelopen moet worden voordat deze stichting kan toetreden, met de uitdrukkelijke opdracht zich te houden aan de gemaakte afspraken zodat men in de zorgorganisatie o.l.v. van het COM opgenomen kan worden. Dat houdt ook in dat deze ziekenboeg bereid moet zijn tot een samenwerking met de Mariniers Ziekenboeg Lief en Leed.

Dus nu gaat men samen werken de beloofde woorden van Sjaak Severs DD in de Koepel dan het COM er uit, en de Huidige voorzitter Piet Kruithof met zijn bestuursleden staat hier achter citaat: zorgorganisatie o.l.v. van het COM opgenomen kan worden.


Commentaren: 0