'Het spook dat kanker heet.'


Beste marinier commando,

Het doet ons deugd dat een van onze leden een literair product heeft gemaakt wat hij op de markt gaat brengen.

Hierover kunt u persoonlijk op de hoogte worden gehouden als u interesse heeft. (zie bijgevoegd bericht)

Vriendelijke groet,

 

Mark J. Vereijken

Secr. IMC

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Beste mensen,

Zoals vele van jullie al weten, maar anderen misschien nog niet, wil ik jullie het volgende onder de aandacht brengen en vragen.

Binnenkort wordt er vanuit mijn eigenhand een geschreven gedichtenbundel “het spook dat kanker heet” uitgegeven. Deze bundel wordt door de uitgeverij, “Boekscout” uit Soest uitgegeven. 

 

De aanleiding voor het schrijven van deze gedichten over o.a. kanker, rouwverwerking, euthanasie en nog meer wil ik even kort uitleggen. Daarna komt de vraag.

 

Eigenlijk heb ik al aardig wat gedichten, proza’s en haiku’s geschreven. 

Maar dan kom je in aanraking met dat wat jou specifiek treft en je gaat daarover schrijven. Je bent ineens ervaringsdeskundige.

 

Kanker is een ziekte waarmee vrijwel alle mensen te maken kunnen krijgen. Je hoort het van iemand uit je omgeving of het treft jezelf. In mei 2018 werd bij mij kanker geconstateerd. Tijdens het gesprek met de specialist kwam al snel naar voren dat ik zo spoedig mogelijk geopereerd moest worden. Er waren vier kwaadaardige agressieve tumoren gevonden in mijn prostaat.

 

Tijdens mijn revalidatie borrelden allerlei woorden en zinnetjes in mij op die mij uitdaagden om gedichtjes en proza te schrijven.  Maar ook in de periode toen ik werkzaam was als therapeut met  specialisatie trauma-, rouw- en verliesverwerking in de brede context, heb ik veel verhalen en ervaringen van oud-cliënten mogen aanhoren. Tijdens deze gesprekken in onze sessies en de stervensbegeleidingscontacten vertelden zij mij welke impact kanker op hun eigen leven en op de directe omgeving had. Vanuit mijn eigen ziekteproces en de verhalen hebben samen uiteindelijk geresulteerd tot het schrijven van deze gedichtenbundel .

 

Nu mijn vraag. Er hangt natuurlijk ook een heel promotiecircus rondom het uitgeven van een boek. De uitgever doet een hoop promotie, alle boekwinkels in Nederland informeren, persberichten,  bibliotheken informeren, etc.

Maar naast wat de uitgever doet vragen zij ook de auteur een bijdrage rondom de promotie te leveren.

 

Mijn aandeel is o.a. dat ik minimaal veertig mailadressen moet aanleveren. Mailadressen van mensen die het leuk vinden om op de hoogte gesteld te worden over mijn boek. Diegene die zich aanmelden voor de promotiemail van de uitgever ontvangen deze mail samen op de dag dat mijn boek wordt uitgegeven.

 

Uiteraard hebben wij met de AVG (privacywet) te maken. De promotiemail is dan ook éénmalig. De mailadressen worden direct door de uitgever vernietigd. Ik stuur dan ook een aanvullende mail van de uitgever mee. De bedoeling is dat als je de promotiemail wilt ontvangen je de regel waarin je toestemming verleent deze regel ‘ knipt en plakt’. Deze regel mail je aan mij terug. Ik zorg voor de correcte aanlevering bij de uitgever.

Verder wil ik een ieder vragen om in je omgeving (familie, vrienden en bekenden) te vragen of te informeren of zij ook opgenomen willen worden voor de promotiemail. Dit zou ik erg op prijs stellen. 

Alvast hartelijk dank voor je medewerking.

Warme groet, Rob.

p.s. Indien je samen bent wil je dan a.u.b. ook je eigen mailadres toesturen. Daarnaast zou ik het erg op prijs stellen dat je het ook even laat weten als je niet uw mailadres wilt afgeven. Ik hoef dan geen herinnering te sturen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste vrienden en bekenden en niet bekenden,

Uitgeverij Boekscout gaat mijn boek 'Het spook dat kanker heet.' uitgeven. De uitgever wil aan een selecte groep mensen, die mogelijk geïnteresseerd zijn, een promotiemailing sturen op het moment dat het boek beschikbaar is. Jij wordt dus als eerste op de hoogte gesteld van de verschijning.

De uitgever heeft mij verzekerd dat je e-mailadres alleen gebruikt zal worden voor het verzenden van de promotiemailing van mijn boek. Je zult dus eenmalig een bericht van hem ontvangen. Dat is in mijn contract met Boekscout ook als volgt vastgelegd: "De uitgever zal de door de auteur verstrekte e-mailadressen uitsluitend en eenmalig gebruiken voor toezending van de promotiemailing voor het boek van de auteur. De adressen zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, en ze zullen ook niet aan derden worden verstrekt."

Als je deze promotiemailing van Boekscout wilt ontvangen, laat me dat dan even weten dan kan ik je e-mailadres aan de uitgever doorgeven. Kopieer in dat geval onderstaande zin in je e-mail naar mij:

Ja, ik geef toestemming voor gebruik van mijn mailadres voor het toezenden van een eenmalige promotiemailing.

Ik geef toestemming voor gebruik van mijn mailadres voor het toezenden van een eenmalige promotiemailing.

Vriendelijke groeten,

Rob Thiele.

e-mailadres: r.thiele1@upcmail.nl