Een Dagje uit met het IMC

Geachte marinier commando,

Wij hebben goed naar u geluisterd tijdens onze bijeenkomsten, o.a. om wat meer met elkaar te organiseren. Hierbij de aftrap.

Wij bieden u aan op donderdag 26 september a.s.:

 

a. Een rondleiding in de bakermat van de Nederlandse glas – en kristalcultuur, de Historische Kristalfabriek (1878) van Leerdam. Deze mogelijkheid doet zich hierna niet meer voor, daar de productie naar een ander complex gaat verhuizen.

b. Een rondvaart op de Linge,  inclusief een Betuws lunchbuffet.

c. Een speciaal voor ons vervaardigde blijvende herinnering aan deze historische dag.

Uw partner is tevens van harte welkom. De kosten voor deelname zijn € 50,00 p/p. U kunt zich aanmelden voor 8 juli bij onze penningmeester dhr. Reinier Broman door het bedrag te storten op

rekeningnr.  NL94 INGB 0007051489 t.n.v. Contact Oud Mariniers onder vermelding van “Leerdam 2019”.

 

Na uw betaling bent u ingeschreven en ontvangt u nadere details.
 

Met groene mariniersgroet,
MarkCommentaren: 0